BACK TO TOP
Xem thông tin chi tiết về tài liệu
Tên tài liệu/ đề tài, dự án: Cơ sở các phương pháp vật lý hạt nhân thực nghiệm (2)
Tác giả/ chủ nhiệm: A.I. Abramov, IU.A. Kazanski và E.X. Matuxevich
Năm xuất bản: 0
Thời gian đăng: 11/09/2017
Danh mục: Công nghệ hạt nhân
File đính kèm:
Thông tin mô tả:
Trong cuốn sách này trình bày những cơ sở của các quá trình vật lý để ghi do bức xạ, các nguyên tắc hoạt động và những đặc tính chủ yếu của các detector các bức xạ hạt nhân; xem xét các phương pháp do phổ nơtron, gamma và các hạt mang điện, do tiết diện tương tác các nơtron với các hạt nhân...
Từ khóa tìm kiếm: Cơ sở, phương pháp vật lý hạt nhân thực nghiệm