Quy định về vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ

40

Việc vận chuyển vật liệu phóng xạ là một hoạt động thiết yếu trên toàn thế giới. Vấn đề an toàn và an ninh trong quá trình vận chuyển là những vấn đề quan trọng của quốc gia và quốc tế. Ấn phẩm này là xuất bản mới nhất trongCác yêu cầu An toàn của IAEA cho việc vận chuyển an toàn các vật liệu phóng xạ. Tài liệu này được hỗ trợ bởi sáu Hướng dẫn An toàn của IAEA, đưa ra các giải thích và hướng dẫn để có thể thực hiện hài hòa các yêu cầu SSR-6. Các Quy định SSR-6 áp dụng cho việc vận chuyển vật liệu phóng xạ bằng tất cả các hình thức trên đất liền, theo đường biển hoặc hàng không, bao gồm cả việc vận chuyển ngẫu nhiên các chất phóng xạ. Giao thông vận tải bao gồm tất cả các hoạt động và điều kiện liên quan đến việcdi chuyển động của vật liệu phóng xạ; bao gồm thiết kế, chế tạo, bảo trì, khâu đóng gói, chuẩn bị, ký gửi, bốc xếp, vận chuyển bao gồm lưu kho, dỡ hàng và nhận hàng tại điểm đến cuối cùng của các vật liệu phóng xạ hoặc kiện hàng. Các yêu cầu này là một phần không thể tách rời của các quy định trên toàn thế giới, do đó SSR-6 và các tài liệu hướng dẫn liên quan là một nguồn thông tin hướng dẫn cần thiết cho các chính phủ, cơ quan quản lý và tất cả các cá nhân tham gia vào các hoạt động vận chuyển vật liệu phóng xạ nói trên.

Các yêu cầu này được áp dụng vào Quy định mẫu của Liên Hợp Quốc, sau đó được Luật Hàng hải Quốc tế thông qua Mã IMDG để vận chuyển bằng đường biển và Hướng dẫn kỹ thuật của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế về vận chuyển bằng đường hàng không. Cả Mã IMDG và Hướng dẫn kỹ thuật của ICAO đều được triển khai và bắt buộc trên toàn cầu. Vận tải đường bộ là trách nhiệm của chính phủ mỗi Quốc gia Thành viên và các yêu cầu SSR-6 được áp dụng cho các quy định an toàn giao thông quốc gia đối với việc vận chuyển trên đất liền.

Nguồn tài liệu: https://www.iaea.org/publications/12288/regulations-for-the-safe-transport-of-radioactive-material