Hội nghị Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hạt nhân Việt Nam XIII (toàn quốc lần thứ 13) (Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology–VINANST), diễn ra từ ngày 7 đến 9/8/2019 tại Hạ Long, Quảng Ninh do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Tài liệu mới cập nhật

Tài liệu trong nước

Thư viện tài liệu trong nước gồm: Đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp; Báo cáo khoa học tại các Hội nghị, hội thảo; Sách, Tạp chí, Ấn phẩm và các tài liệu khác.

Tài liệu nước ngoài

Thư viện tài liệu nước ngoài gồm Sách, Tạp chí, Ấn phẩm, Báo cáo khoa học nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các lĩnh vực khác có liên quan.

Thư viện Ảnh/Video