Giới thiệu

Thư viện điện tử của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được xây dựng nhằm mục đích phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và công tác quản lý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Đối tượng phục vụ chủ yếu của của Thư viện là cán bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Ngoài ra Thư viện này còn có thể phục cho các đối tượng ở các cơ quan nghiên cứu khác nhau, các trường đại học.

Nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện điện tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đang trong quá trình xây dựng chủ yếu gồm các tạp chí khoa học của nước ngoài liên quan đến lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Ngoài ra Thư viện này dự kiến sẽ phát triển nguồn tư liệu về hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện và tư liệu cần thiết khác phục hoạt động quản lý và nghiên cứu của Viện.

Thư viện điện tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam hiện đang trong quá trình thử nghiệm và xây dựng nên rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý độc giả.

Trân trọng cảm ơn.